Študentské pôžičky

Študentské pôžičky

Študentské pôžičky s výhodnými tarifami sú určené pre absolventov vysokej školy. Čerpať študentskú pôžičku je možne cez Študentský pôžičkový fond (ŠPF). O študentský úver môžu požiadať študenti priamo na ich škole a to vo výškach od 331,94 EUR do 1.327,76 EUR. O prostriedky môže zažiadať každý študent dennej alebo externej formy prvého štúdia na vysokej škole tuzemskej alebo zahraničnej s trvalým pobytom na Slovensku alebo pri štúdiu na tuzemskej Vysokej škole v štatúte zahraničného Slováka.

Úroková sadzba je 3% za rok. Splatnosť mesačnej splátky pôžičky pre študentov je do 25. dňa v príslušnom mesiaci. Študentská pôžička sa riadi podľa zákona č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov.

Tlačivo a všetky ďalšie informácie sú dostupné na stránkach fondu www.spf.sk

Zvýhodnené úverové produkty pre študentov poskytuje väčšina bánk na slovensku, ako aj zvýhodnené vedenie bežného účtu.

Študentské pôžičky
5 (100%) 3 hlasov